Miljö.

Partikelfilter är ett framsteg för miljön. Sot och partiklar från förbränningsmotorer orsakar enorma skador på människor och natur.  Lyckligtvis har politiker i Europa insett problemet och svarar med att införa klara och tydliga regler vad en dieselmotor får släppa ut i form av giftiga avgaser. De nordiska länderna halkar efter övriga EU och saknar klara regler för avgasutsläpp inom en mängd arbetsområden. Physitron AB måste möta denna utmaning med innovativa och effektiva produkter. Vårt mål är alltid att vara miljön trogen och ge arbetsmiljön en stor skjuts framåt.